Studium przypadków - Fibrodysplasia Ossificans Progressiva

Idź do spisu treści

Menu główne:

Poznaj chorobę


Studium przypadku, czyli analiza przypadku, z angielskiego: case study, case report (opis przypadku), to schemat badań jakosciowych, który polega na dokładnym opisie danego zjawiska i w końcowym etapie wyciagniecie wniosków, np. z podjętych wobec niego działań. "Zjawiskiem" jest pacjent z rzadką, niespotykaną chorobą, jak FOP. W polskim piśmiennictwie jest niewiele opisanych case'ów. Ogólnie dostepne znajdziecie pod linkami:

Wynik leczenia operacyjnego w postępującym kostnieniu mięśni. Studium przypadku - Wziętek, Frańczuk:
http://www.ortopedia.com.pl/abstracted.php?level=5&ICID=15749

Postępujące kostnienie mięśni - Puszczewicz
http://pamw.pl/sites/default/files/PAMW01_053_Puszczewicz.pdf

Zapalenie kostniejące mięśni - Lewis P. Rowland
http://www.elsevier.pl:8080/book-page-sample-file/690/pdf/992.pdf

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego